QQ极客

QQ极客
给你感兴趣的内容

简单搞笑的扣扣分组列表 上课嘴巴管不住的

趣读8

有些时候我会看着自己的扣扣列表,有些时候一天都不会有一个消息闪动。或许在别人看来,自己是有点网瘾罢了,其实你们看的真的没错。

内容如下:

有一群隐身的朋友

︾︾︾︾︾︾︾︾

『。如死人一般

躺在好友列表里』

〆。偶尔诈诈尸

〆。时不时还会

改改他们的墓志铭

————————————————————————————————————

媳妇逛街我拎包こ

媳妇爬高我弯腰こ

媳妇饿了我下厨こ

媳妇要钱我全交こ

————————————————————————————————————

[一年熟悉i]

[两年疯狂i]

[三年拼搏i]

[却被一场考试考散]

————————————————————————————————————

__[学霸晒成绩]

__[情侣晒恩爱]

__[女神晒自拍]

__[土豪晒有钱]

__[模特晒身材]

__[我去晒太阳]

—————————╪

————————————————————————————————————

酸甜苦辣我自己尝

俯视世界统领太空

我就是自己的太阳

无须去凭借谁的光

————————————————————————————————————

从前我是杀手

现在我是囚者

以后我是总统

————————————————————————————————————

.带着皇冠.

.化着妆容.

.拿着权杖.

.搂着男宠.

.掌着天下.

.我便是王.

————————————————————————————————————

上课嘴巴管不住的

下课手脚管不住的

上课爱笑的

以前爱过的

一起混过的

————————————————————————————————————

║做人要低调║

║读书要高调║

║所以 老妈║

║一直在强调║

转载请注明QQ极客 » 简单搞笑的扣扣分组列表 上课嘴巴管不住的